8 volwassene leren piano spelen aan de hand NOTUS muzieknotatie.   Hoofduitvoerder van het onderzoek: Erwin Clauws (prof. grafisch ontwerper/typograaf met specialisatie visuele communicatie en docent Beeldende Kunst, ontwikkelaar van NOTUS Muzieknotatie).  Promotor van het onderzoek: Frank Agsteribbe (componist/docent aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen). De onderzoeksaanvraag werd goedgekeurd op 17 november 2017 door de Raad van de Schools of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen na positieve adviezen van de Leescommissie Kunsten en de Onderzoeksraad.   Inhoud van het onderzoek...
 

 

WAT

NOTUS is een nieuw en volwaardig alternatief voor de 1000 jaar oude conventionele muzieknotatie.
NOTUS kan alle muziekstijlen, van pop/rock tot hedendaags klassiek en Oosterse muziek, consequent, flexibel en professioneel noteren.
NOTUS is voor alle instrumenten vanaf beginner tot professioneel en vanaf kind tot senior.
NOTUS is eenvoudiger en leert vlugger aan dan de conventionele notatie
NOTUS is specifiek ontworpen om zo weinig mogelijk fouten te lezen
NOTUS stopt eindelijk de vele regels en de lange vaak ontmoedigende jaren van 'noten leren lezen’
NOTUS partituren kunnen samen worden gebruikt met conventionele partituren waardoor muzikanten, ongeacht de gestudeerde muzieknotatie, samen blijven musiceren en communiceren.

 
Er zijn vier belangrijke redenen voor een nieuwe en betere muzieknotatie:

1. Talrijke jongeren, volwassenen en senioren hebben met de conventionele notatie studieproblemen
waardoor hun muzikale evolutie is gestopt.

2. De vergrijzing van de Westerse maatschappij. Wereldwijd zoeken vele ouderen naar een zinvolle uitdaging. Muziek is een veel voorkomende keuze, maar de conventionele muzieknotatie is vaak een spelbreker. Deze oudere doelgroep wil na korte tijd een aangename en merkbare vooruitgang boeken zonder zware inspanning en memorisatie. Notus voldoet aan deze twee gevraagden en de conventionele notatie niet.

3. Betreft de jeugd en is bijzonder ernstig voor de toekomst van het Westers muziekpatrimonium. We verduidelijken. Vandaag de dag spendeert de jeugd en midlife volwassene veel tijd aan contacten op sociale sites. Dit is goed, maar er is ook een keerzijde. Het is verslavend en het leidt tot gebrek aan concentratie en memorisatie, twee belangrijke eigenschappen die in hoge mate moeten aanwezig zijn om te musiceren via de conventionele notatie. Het gevolg kan een algemeen mindere interesse voor de genoteerde muziek en het muziekpatrimonium zijn waardoor beide in een beperkte groep gebruikers kan belanden. Notus vraagt die hoge concentratie en memorisatie niet en kan daardoor een steentje bijdragen aan het behouden en zelfs meer uitvoeren van de muzikale erfenis.

4. De professionele muziekwereld ervaart dat de conventionele notatie door haar historische evolutie steeds meer gesloten en complexer wordt, maar tegelijkertijd is ze niet in staat om recente vernieuwingen, zoals de muzikale gelijkschakeling van de halve tonen aan de stamtonen, op te vangen en de huidige cultuurmix waarin kwarttonen en microtonen voorkomen exact te noteren.​

Door NOTUS krijgen wereldwijd meer mensen dan ooit toegang tot de genoteerde muziek. Dat is een belangrijke en noodzakelijke stap voor het verbeteren van het algemeen ethisch en geestelijke welzijn, het behouden van het Westers muziekpatrimonium en het harmonisch vermengen van culturen.