definities:

Website: www.notus.world en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: NOTUS&BOOKS&SHEETS de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze Serviceovereenkomst.

NOTUS&BOOKS&SHEETS werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

NOTUS&BOOKS&SHEETS geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

NOTUS&BOOKS&SHEETS biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

NOTUS&BOOKS&SHEETS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

NOTUS&BOOKS&SHEETS verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

NOTUS&BOOKS&SHEETS kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

NOTUS&BOOKS&SHEETS zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

NOTUS&BOOKS&SHEETS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website; Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 

Gebruik van het NOTUS Muzieknotatie systeem

Het is de gebruiker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper van NOTUS of overeenkomst met de uitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS uitgaven te maken, gratis te verspreiden of te verkopen die gebruik maken van het NOTUS Muzieknotatie systeem en dit onder elke vorm. Deze uitgaven omvatten zowel NOTUS voorbeelden in educatieve en informatieve uitgaven, bestaande conventionele partituren die zijn omgevormd naar de NOTUS Muzieknotatie en/of composities/voorbeelden die nieuw worden gecreëerd. Deze laatste hetzij onmiddellijk genoteerd in Notus notatie, hetzij in conventionele notatie met transcriptie naar NOTUS en die gratis of commercieel verder worden verspreid.

Het is de gebruiker evenwel toegestaan om conventionele voorbeelden en/of partituren om te vormen naar de NOTUS Muzieknotatie voor privé gebruik en op voorwaarde van afstand van alle auteursrechten op de omgevormde NOTUS voorbeelden of partituren aan NOTUS&BOOKS&SHEETS. De gebruiker kan derhalve geen enkel recht claimen op door hemzelf omgevormde conventionele muziekgegevens naar NOTUS Muzieknotatie i.v.m. verkoop of gratis verspreiding.

De uitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS en de ontwerper Erwin Clauws nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid en het nodige respect voor de muzikale erfenis van componisten van omgevormde voorbeelden/partituren voor privé doeleiden.

De uitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS en de ontwerper Erwin Clauws zijn de enige die recht en toestemming kunnen verlenen om bestaande conventionele muziekgegevens om te vormen naar de NOTUS Muzieknotatie voor verspreiding buiten de privé-sfeer en dit zowel gratis als commercieel winstgevend. De voorwaarden voor en van dit recht zijn onderwerp van op voorhand gesloten akkoorden tussen de rechtverkrijger en NOTUS&BOOKS&SHEETS en haar vertegenwoordiging.

Een gebruiker die dit recht wordt verleend krijgt de status van een officiële NOTUS-vertaler en draagt de volle verantwoordelijkheid voor de juistheid van de omvorming en het nodige respect voor de muzikale erfenis van componisten. Deze status verleent het recht en de toestemming zijn/haar naam aan de transcriptie toe te voegen onder de vermelding “Officiële NOTUS vertaler (+naam) onder contractnr. (+volgnummer verleend door NOTUS&BOOKS&SHEETS of Erwin Clauws)”. Transcriptie en naamsvermelding geven echter geen aanleiding tot bezit van copyright of commercieel recht op de omgevormde conventionele muziekgegevens. Dit copyright en commercieel recht blijft in handen van de uitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS en de ontwerper Erwin Clauws.

Nieuwe composities/voorbeelden die specifiek in of voor NOTUS Muzieknotatie én op vraag van de uitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS of Erwin Clauws worden vervaardigd zijn onderhevig aan een gezamenlijk copyright tussen de auteur van de composities/voorbeelden en de uitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS of Erwin Clauws De voorwaarden van dit gezamenlijk copyright zijn onderwerp van op voorhand gesloten akkoorden tussen de auteur van de nieuwe composities/voorbeelden en NOTUS&BOOKS&SHEETS en haar vertegenwoordiging.

Nieuwe composities/voorbeelden die onmiddellijk (=zonder transcriptie vanuit de conventionel notatie) in of via transcriptie vanuit de conventionele notatie naar NOTUS muzieknotatie, worden gecreëerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de uitgeverij NOTUS&BOOKS&SHEETS of de ontwerper Erwin Clauws voor het gebruik van het NOTUS Muzieknotatie systeem, zijn een inbreuk op de internationaal geldende auteurs- en copyrightwetten op het NOTUS Muzieknotatie systeem en daardoor onderhevig aan strafrechterlijke vervolging, financiële boetes, het verplicht uit de handel nemen en/of het verwijderen op het WorldWideWeb van de gewraakte NOTUS notaties.